CONTACT

cocker.tribute20@gmail.com

06 1416 5536 (Willem)
06 5321 4227 (Guus)

 

Review

We stellen het op prijs als je wilt laten weten wat je van deze website vindt.
Graag je reactie naar cockertribute20@gmail.com

 Meer Delftse geluiden

Te vinden en te beluisteren op www.luid-en-duidelijk.online

COLOFON

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

error: Alert: Op deze inhoud berust copyright!